Vata dosha – mistä tunnistat vata doshan?

Vata dosha - liike

Ayurvedan mukaan viisi peruselementtiä (vesi, ilma, maa, tuli, eetteri) ilmenevät kehossa kolmena prinsiippinä, josta käytetään nimitystä ‘tridosha’. Tri viittaa kolmeen ja doshia on kuin onkin kolme kappaletta: vata, pitta ja kapha. Nämä kolme doshaa säätelevät kehon, mielen ja tietoisuuden toimintoja.  Mikä on vata dosha? Vata dosha koostuu ilman ja eetterin elementeistä. Vata on liikkeen prinsiippi, […]