Pitta dosha – mistä tunnistat pitta doshan?

pitta dosha

Ayurvedan mukaan viisi peruselementtiä, vesi, ilma, maa, tuli ja eetteri, ilmenevät kehossa kolmena prinsiippinä, josta käytetään nimitystä ‘tridosha’. Tri viittaa kolmeen ja doshia onkin kolme kappaletta: vata, pitta ja kapha. Nämä kolme doshaa säätelevät kehon, mielen ja tietoisuuden toimintoja.  Mikä on pitta dosha? Pitta dosha koostuu tulen ja veden elementeistä. Pittaa voidaan ajatella siis lämpönä, […]